Rådgivning indenfor bæredygtige løsninger

med fokus på kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse

Rådgivning

Modern Managements konsulenter er eksperter indenfor
arbejdsmiljøområdet såvel som miljøområdet, håndtering af kemi, kvalitetssikring, sikkerhed, ledelse, lovgivning og bæredygtighed. Vi arbejder ud fra et helhedsprincip, hvorfor vores rådgivning kan give værdi overalt i jeres organisation.

ISO certificering

Hos Modern Management hjælper vi virksomheder med at opnå deres ønskede ISO-certificering. Vi hjælper med alt fra opbyggelsen af et system, rådgivning af virksomheden, samt interne audits af system og virksomhed. På denne måde kan vi bidrage til at jeres virksomhed bliver klargjort til at blive certificeret.

Etablering af vandbehand-
lingsanlæg

Modern Management har mange års erfaring med opbygning, drift og håndtering af flydende affald og vandbehandlingsanlæg. Vi kan bidrage med anlægsdesign, opbygning og ansøgning til diverse myndigheder, miljødokumenter samt rådgivning indenfor Best Available Technology (BAT) og lovgivning på området.

Modern Management udfører opgaver indenfor

 • ISO certificeringer (opbyggelse af systemer samt rådgivning og audits)
 • Godkendelse af kemikalier, vejledning i brug og kemiske risikovurderinger
 • Dialog med kommuner om miljøkrav
 • Ansøgning om spildevandstilladelser, miljøgodkendelse eller andre ansøgninger
 • Korrespondance med Arbejdstilsynet og medvirken til løsning af påbud
 • Arbejdspladsvurderinger (APV)
 • Dokumentstyring bl.a. i forbindelse med certificeringer
 • Trivselsmålinger
 • Rådgivning i etablering af vandbehandlingsanlæg
 • ESG-kortlægning af virksomheder, samt rådgivning indenfor ESG

Modern Management har bred erfaring indenfor udvikling af ISO-systemer og rådvigning indenfor standarderne med særlig fokus på kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse. Vores konsulenter har mange års erfaring indenfor ikke alene auditering, men ligeledes opbygning af dokumentation og system. Vi er dedikerede til at hjælpe virksomheder og skaber skræddersyede løsninger der skaber værdi for vores kunder, og er skabt til at imødekomme vores kunders unikke behov.

Når du vælger Modern Management som din partner indenfor ISO-standarder, sikkerheds eller miljøforhold, kan du være sikker på, at du arbejder sammen med dedikerede fagfolk, der forstår din virksomheds unikke behov og vil arbejde hånd-i-hånd med dig for at opnå de ønskede resultater.

Ring eller skriv til os –
vi er klar til at hjælpe jer videre

De vigtigste trin mod ISO-certificering

 • Fastlæggelse af virksomhedens ledelsespolitik med afsæt i ISO-standarder
 • Identificering af lovgivning og bindende forpligtelser, som virksomheden er underlagt på området
 • Sikre kommunikationen internt og eksternt om kvalitet-, miljø- og arbejdsmiljøforhold
 • Sikre at medarbejderne er bevidste om deres rolle i henhold til ledelsessystemet
 • Etablering af nødberedskab, sikkerhedsforhold, gode arbejdsmiljøforhold og gennemførelse af øvelser
 • Opbygning af et effektivt afvigelsessystem, for at sikre virksomhedens brug af systemet og effektivitet heraf
 • Afholde intern audit er systemerne

Modern Management kan være din partner i hele processen, og hjælper med opbygning, implementering og vedligeholdelse af det ønskede system. Vi fastholder den røde tråd i forløbet, og garanterer at ledelsessystemerne bliver overskuelige og lette at bruge på alle niveauer.

Processen starter med en uforpligtende gennemgang af virksomhedens relevante forhold, og derefter giver vi et tilbud på certificeringen fra A-Z. Tilbuddet dannes på baggrund af virksomhedens behov, og vores involvering i processen er bestemt og skræddersyet til virksomhedens behov.